Articles

แพลตฟอร์มแบบดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ประกอบการ

 APEC 30052561 Appchallenge

ประเทศสมาชิกกลุ่ม APEC ถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิทยาการอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีในส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศกลุ่มสมาชิก APEC นั้นยังไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองสู่การค้าที่ใช้เทคโนโลยีเป็นการขับเคลื่อนได้

จากการร่วมมือกันของ APEC Secretariat, Google และ The Asia Foundation เพื่อสนับสนุนและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบให้เข้าถึงโอกาศและลูกค้าใหม่ได้อย่างไรบ้าง

The 2018 APEC app challenge จัดขึ้นที่ Port Moreby ณ วันที่ 24 พฤษภาคมถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทีมผู้พัฒนาและออกแบบซอฟแวร์ 14 ทีมจากสมาชิก APEC 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มโอกาศทางการค้าของผู้ประกอบการในส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศสมาชิกได้อย่างไร”

“ตลอดเวลา 24 ในการแข่งขันผู้พัฒนาได้ทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมรายย่อยของปาปัวนิวกินี” กล่าวโดยนาย John Karr ผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Asia Foundation’s Technology Programs “จุดประสงค์ของการสร้างแอปพลิเคชั่นแลเครื่องมือทางเวปนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านแบรนด์และขยายโอกาศทางตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ”

“ผลลัพธ์คือผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี้สามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยส่งเสริมธุรกิจของตนได้ นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากมีการวางนโยบายอย่างรัดกุมซึ่งตรงกับธีมของปาปัวนิวกินีในปีนี้คือ harnessing inclusive opportunities, embracing the digital future.” นาย Karr ได้กล่าวเสริม

ด้วยแพลทฟอร์มของ e-commerce และนโยบาย open source ซึ่งมีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว สิ่งทีทีมเหล่านี้ต้องทำคือการหาเครื่องมือให้ผู้ผลิตสามารถสนันสนุนผลิตภัณฑ์ด้วยการทำเรื่องราวและสามารถเชื่อมต่เข้ากับลูกค้าที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นการขายได้

โดยในปัจจุบันชาวปาปัวนิวกินีมีการเข้าถึงอินเตอร์เนตราว 1 ล้านคนและคนส่วนใหญ่เล่นโซเชียลมีเดีย

“ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เป็นพลวัตและเต็มไปด้วยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ และสิ่งที่พวกเขาต้องการคือโอกาศที่จะได้แสดงผลิตภัณฑ์สู่สายตาชาวโลก” Karim Temsamani ประธาน Google Asia-Pacific กล่าว

“ผลิตภัณฑ์ในปาปัวนิวกินีล้วนมีเรื่องราวและที่มา เช่นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้ผลิตและขาย Bilum Bags ซึ่งเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดที่อยู่กับวัฒนธรรมชาวปาปัวนิวกินี” นาย Karr กล่าว

กระเป๋าที่ทำขึ้นอย่างประณีตนี้เป็นที่นิยมใช้ในหมู่ชาวปาปัวนิวกินีและขายเป็นที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว โดยลายถักของกระเป๋าอาจจะสื่อถึงประเพณีของครอบครัวหรือความหมายทางการเมืองซ฿งทำให้กระเป๋าแต่ละใบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

“The 2018 APEC app challenge ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพื้นฐานของออนไลน์แพลตฟอร์มที่สามารถจะนำไปพัฒนาเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศกลุ่มสมาชิก APEC และของโลกได้” นาย Alan Bollard ผู้อำนวยการเลขานุการ APEC กล่าว

APEC app challenge จะสรุปผลในวันพฤหัสบดีเมื่อทีมทั้งหมดส่งคอนเซ็ปต่อคณะกรรมการที่มีทั้งนักวิจัย, ผู้วางนโยบายและทูต และจะประกาศผลผู้ชนะต่อ APEC trade minister ในวันศุกร์

“ผู้เข้าแข่งขัน APEC app challenge นั้นจะเป็นผู้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การประชุม APEC ในปีนี้ โดยสมาชิกจากประเทศในกลุ่มจะมุ่งเน้นไปยังด้านการส่งเสริมระบบดิจิทัลในภูมิภาค” Dr.Ballard กล่าวสรุป

ฉบับภาษาอังกฤษติดตามได้ที่นี่ https://www.apec.org/Press/News-Releases/2018/0524_app

JoomSpirit