Articles

APEC กับข้อตกลงเพื่อบรรลุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการจัดการปัญหา

        APEC เป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 ของจีดีพีโลก มีประชากรมากกว่า 3 พันล้านคน มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าทั้งโลก มีการผลิตพลังงานคิดเป็นร้อยละ 55 และมีการบริโภคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั่วโลก ในด้านของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น 10 อันดับโลกประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีสมาชิก APEC 7 ประเทศรวมอยู่ด้วย และอยู่ในอันดับต้นๆ โดย 10 ประเทศนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันกว่าร้อยละ 70
 
 นอกจากนั้น กลุ่มสมาชิก APEC เผชิญภัยพิบัติกว่าร้อยละ 70 ของภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดความเสียหายทั้งหมดกว่าปีละ 1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทศวรรษที่ผ่านมา
 
ด้วยเหตุนี้กลุ่มสมาชิก APEC จึงเล็งเห็นความสำคัญของความเสียหายและความต่อเนื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก
 
20150128PHT16604 original
 
        Paris Climate Conference หรือ COP21 สมาชิก APEC ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจต่างได้หารือเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในโลก โดยมีข้อสรุปที่จะมีข้อตกลงร่วมกันในการบรรลุเงื่อนไขในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อลดปัญหามลพิษ และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่นับวันจะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใจความหลักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียสเกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิจาก Pre-industrial levels
 
 
 
ที่มารูปภาพ: www.europarl.europa.eu
JoomSpirit