Articles

APEC เผยสุดยอดนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

 

        กลุ่มสมาชิกเขตเศรษฐกิจAPEC นับได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีการบริโภคพลังงาน และปล่อยของเสียคาร์บอนมากที่สุด หลังจากการประชุม COP21 กลุ่มสมาชิกได้กำหนดทิศทางในข้อตกลงสภาพภูมิอากาศ (COP21 Climate Agreement) เพื่อ
เพิ่มการผลิตพลังงานทดแทนให้มากขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2020 และลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงร้อยละ 45 ในปี 2035
 
apec
 
        ซึ่งหนึ่งในแผนการดำเนินงานที่สมาชิกได้ร่วมกันสานต่อคือ ได้มีการจัดตั้งโครงการการพัฒนาชุมชนพลังงานอัจฉริยะ (APEC Energy Smart Communities Initiative - ESCI) ซึ่งเป็นโครงการที่นำเสนอการพัฒนาชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เป็น
แบบอย่างในการพัฒนาทางด้านพลังงานให้คนรุ่นถัดไป
 
        โดยล่าสุด ได้มีการประกวดต้นแบบโครงการต่างๆ ตามนโยบายของ ESCI ซึ่งประกอบด้วย การจัดการการขนส่ง (Smart Transport) การจัดการอาคาร (Smart Building) การจัดการด้านโครงสร้างหรือการจัดการชุมชน (Smart Grids) การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาบุคคล (Smart Jobs) และการลดต้นทุนทางพลังงาน พื้นที่แบบอย่างการลดการใช้คาร์บอน (Cross-Cutting Low Carbon Model Town) โครงการนี้ได้เปิดรับต้นแบบโครงการต่างๆกว่า 200 โครงการจากภาครัฐฯ และเอกชน ในเดือนกรกฎาคม และตัดสินผลรางวัลไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: APEC เผยสุดยอดนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
 
 
 
ที่มารูปภาพ www.energycharter.org
JoomSpirit