อบรมกระทรวงพาณิชย์

การสัมมนาวิชาการเรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : 2551-08-20

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 2

Read more...

การสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 3 ที่จ. ชลบุรี : 2551-07-25

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี

Read more...

สัมมนาวิชาการเรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ : 2551-06-06

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ไทยกับโอกาสและลู่ทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียใต้" ครั้งที่ 1

Read more...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551 : 2551-05-30

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2

Read more...

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 1 : 2551-04-04

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

Read more...

JoomSpirit