Search :
  Language   :   Thai   |   English  
  ยุโรป
  เอเซีย
  อเมริกาเหนือ
  อเมริกาใต้
  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
  แอฟริกา
  ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์

ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
 
+ ธงและตราสัญลักษณ์
+ แผนที่
+ ข้อมูลทั่วไป
+ การเมืองการปกครอง
+ ประมุขและคณะรัฐบาล
+ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
+ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์
+ ตารางที่1 : การค้ารวมไทย-ฟินแลนด์
+ ตารางที่ 2 : สินค้าส่งออกที่สำคัญ
+ ตารางที่ 3 : สินค้านำเข้าที่สำคัญ
+ สถานทูตประจำประเทศไทย
+ สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
 
 
 

   
ธง ตราสัญลักษณ์(Coat of Arms)

 

  
 

ที่มา : www.wikipedia.org

       

                       

  
 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนติดกับทะเลบอลติก อ่าวโบธเนีย และอ่าวฟินแลนด์ อยู่ระหว่างประเทศสวีเดนและรัสเซีย

พื้นที่

338,145 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

2,681 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศนอร์เวย์ 727 กิโลเมตร สวีเดน 614 กิโลเมตร และรัสเซีย 1,340 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต่ำ ที่ราบ และลูกฟูกกระจัดกระจายสลับกับทะเลสาบแฃะภูเขาเตี้ยๆ

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศค่อนข้างหนาว คล้ายคลึงกับบริเวณขั้วโลกเหนือ แต่จะอบอุ่นกว่า เพราะได้รับอิทธิพลมาจากกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือ ทะเลบอลติกและทะเลสาบอีกกว่า 60,000 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม้ซุง เหล็กดิบ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครไมต์ นิเกิล ทอง เงิน และหินปูน

ภัยธรรมชาติ

N/A

จำนวนประชากร

5,266,114 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.065% (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

สัญชาติ

ฟินแลนด์

เชื้อชาติ

ฟินแลนด์ 93.4% สวีเดน 5.6% รัสเซีย 0.5% เอสโทเนีย 0.3% โรมาเนีย (ยิปซี) 0.1% และซามิ (Sami) 0.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2549)

ศาสนา

ลัทธิลูเธอรานของฟินแลนด์ 82.5% คริสต์นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ 1.1% คริสต์นิกายอื่นๆ 1.1% อื่นๆ 0.1% และไม่มีศาสนา 15.1% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2549)

ภาษา

ฟินแลนด์ 91.2% (ภาษาราชการ) สวีเดน 5.5% (ภาษาราชการ) และอื่นๆ 3.3% (ได้แก่ ซามิ-รัสเซีย แต่ใช้เป็นส่วนน้อย) (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2550) 
 

รูปแบบการปกครอง

สาธารณรัฐ ระบอบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดี มีรัฐสภา และมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศ

เมืองหลวง

กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 6 จังหวัด ได้แก่ ฟินแลนด์ใต้ (Southern Finland) ฟินแลนด์ตะวันออก (Eastern Finland) ฟินแลนด์ตะวันตก (Western Finland) โอวลุ (Oulun) แลปแลนด์ หรือ ลัปปิ (Lapland, Lappi) และโอลันด์ (Aland)

วันที่ได้รับเอกราช

6 ธันวาคม พ.ศ. 2460

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

1 มีนาคม พ.ศ. 2543

ระบบกฏหมาย

กฎหมายหลักขึ้นกับกฎหมายสวีเดน ประธานาธิบดีมีอำนาจในการพิจารณากฎหมายใหม่ และนำข้อกฎหมายจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Social Democratic Party (SDP) พรรค National Coalition Party พรรค League of the Left Party พรรค Swedish People's Party พรรค Greens พรรค Centre Party พรรค Christian Democratic Party of Finland 
 

Update กันยายน 2556

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

Pres. Sauli NIINISTO
Prime Min. Jyrki Tapani KATAINEN
Dep. Prime Min. Jutta URPILAINEN
Min. of Agriculture & Forestry Jari KOSKINEN
Min. of Culture & Sport Paavo ARHINMAKI
Min. of Defense Carl HAGLUND
Min. of Development Cooperation Heidi HAUTALA
Min. of Economic Affairs Jan VAPAAVUORI
Min. of Education Krista KIURU
Min. of the Environment Ville NIINISTO
Min. of Finance Jutta URPILAINEN
Min. of Foreign Affairs Erkki Sakari TUOMIOJA
Min. of Foreign Trade & European Affairs Cai-Goran Alexander STUBB
Min. of Health & Social Services Susanna HUOVINEN
Min. of Housing & Communications Pia VIITANEN
Min. of Interior Paivi RASANEN
Min. of Justice Anna-Maija HENRIKSSON
Min. of Labor Lauri IHALAINEN
Min. of Public Admin. & Local Govt. Henna VIRKKUNEN
Min. of Social Affairs & Health Paula RISIKKO
Min. of Transport Merja KYLLONEN
Governor, Bank of Finland Erkki LIIKANEN
Ambassador to the US Ritva Inkeri KOUKKU-RONDE
Permanent Representative to the UN, New York Jarmo VIINANEN

 

ที่มา:  https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-f/finland.html 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

198.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

36,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

GDP แยกตามภาคการผลิต

  • ภาคการเกษตร 3.3%
  • ภาคอุตสาหกรรม 27.1%
  • ภาคการบริการ 69.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

อัตราการว่างงาน

7.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

หนี้สาธารณะ

53.5% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

ผลผลิตทางการเกษตร

ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวสาลี ต้นบีท(ใช้ทำน้ำตาล) มันฝรั่ง ปศุสัตว์ที่ใช้บริโภคประจำวัน ปลา

อุตสาหกรรม

โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ กระแสหไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ เยื่อกระดาษและกระดาษ เครื่องบริโภค เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และเสื้อผ้า

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

มูลค่าการส่งออก

76.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ เคมีภัณฑ์ โลหะ ไม้ซุง กระดาษ และเยื่อกระดาษ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

สวีเดน11.1% เยอรมนี 9.3% รัสเซีย 9.9% สหรัฐอเมริกา 6.2% เนเธอร์แลนด์ 6.3% จีน 4.6% สหราชอาณาจักร 5.1% (พ.ศ.2555)

มูลค่าการนำเข้า

72.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2555)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบริโภค ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง แร่เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร เส้นด้ายสำหรับงานถักทอและผ้า และธันญพืช

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

รัสเซีย 17.7 เยอรมนี 13.9% สวีเดน 14.8% เนเธอร์แลนด์ 8.1% จีน 4.4% (พ.ศ.2555)

สกุลเงิน

ยูโร (Euro)

สัญลักษณ์เงิน

EUR

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่) 
 

ความสัมพันธ์ทางการทูต
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย (ประเทศภายนอกยุโรปประเทศที่สองหลังจากสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับรองรัฐฟินแลนด์ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2450 (ค.ศ.1917)โดยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2452 (ค.ศ.1919) ต่อมาในปี 2489 (ค.ศ.1946) ได้ยกระดับขึ้นเป็นความสัมพันธ์ในระดับเอกอัครราชทูต โดยเมื่อปี 2523 (ค.ศ.1980) ฟินแลนด์ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยระดับอุปทูตฯ และในปี 2529 (ค.ศ. 1986) ได้ยกระดับเป็นเอกอัครราชทูต (สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศพม่า กัมพูชา และลาว สำหรับประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ระดับอุปทูต ในปี 2548 (ค.ศ.2005)
- เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ถิ่นพำนัก ณ กรุงสตอกโฮล์ม
- นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูตที่ปรึกษา ดำรงตำแหน่งอุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ
- นาย ลาร์ส เอริก บักสเตริม (Mr. Lars Erik Backström) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

นอกจากนี้ ฟินแลนด์ได้จัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยแต่งตั้งนายปมุข อัจฉริยะฉาย ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำภูเก็ตฟินแลนด์ มีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และตรัง และจัดตั้งสถานกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยแต่งตั้งนายศุภวัตร ภูวกุล ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ มีเขตอาณาครอบคลุมถึงจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ และน่าน

ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
ฟินแลนด์ประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและส่งเสริมความร่วมมือกับ ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากฟินแลนด์มีแนวนโยบายต่างประเทศที่ต้องการแสวงหาตลาดเพิ่มเติมจาก ที่มีอยู่ในภูมิภาคยุโรป ภายหลังจากที่ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 (ค.ศ. 1995) และฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญต่อศักยภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ล่าสุด ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับฟินแลนด์ได้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นจาก การเยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2548 ซึ่งส่งผลประโยชน์แก่การกระชับความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การค้า/การลงทุน/การท่องเที่ยว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกรอบไตรภาคี ความร่วมมือในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) และการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
ความสัมพันธ์ด้านการค้า
ในปี 2550 ไทยและฟินแลนด์มีมูลค่าการค้ารวม 804.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 487.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยนำเข้า 317.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
1. ฟินแลนด์ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก EU ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1995 ทำให้ปัญหาหลักที่ไทยมีกับฟินแลนด์จึงเป็นปัญหาที่อยู่ในกรอบของ EU โดยปริยาย
2. ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีประชากรน้อย ตลาดฟินแลนด์เป็นตลาดที่ผู้ส่งออกต้องให้ความสำคัญในด้านองค์ประกอบของตัว ผลิตภัณฑ์ (Product Component)อาทิ คุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การประกันคุณภาพสินค้า ฯลฯ
3. ฟินแลนด์เป็นตลาดที่ผู้ส่งออกไทยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปอื่น ๆ เนื่องจากเห็นว่าฟินแลนด์เป็นตลาดขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล
(ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ด้านการลงทุน
ประเทศฟินแลนด์มีความชำนาญในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโลหะและวิศวกรอุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมยาและเคมี การผลิตลิฟต์ และรถบรรทุกที่ใช้ในท่าเรือ ซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน แม้ว่าไทยและฟินแลนด์ได้มีการลงนามความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ ลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.1994 ซึ่งความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 อย่างไรก็ตาม การลงทุนของฟินแลนด์ในประเทศไทยมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนของฟินแลนด์ในต่างประเทศ คือ การลงทุนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ลงทุนที่ยุโรป(สวีเดน เยอรมัน เบลเยี่ยม อังกฤษ และฝรั่งเศส) ร้อยละ 20 ลงทุนในสหรัฐฯ และร้อยละ 10 ลงทุนในประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ สำหรับการลงทุน ตั้งแต่ระหว่างปี 1970 - 2008 (มกราคม) มูลค่าการลงทุนทั้งหมดของฟินแลนด์ในไทย เท่ากับ 51,284 ล้านบาท อาทิ บริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ผลิตเยื่อกระดาษและไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
การท่องเที่ยว
ชาวฟินแลนด์เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2005 จำนวน 85,632 คน ปี 2006 จำนวน 110,502 คน ปี 2007 จำนวน 138,258 คน ซึ่งมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรฟินแลนด์ซึ่งมี จำนวน 5.2 ล้านคน
(ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีไทย-ฟินแลนด์
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการค้าระหว่างไทยกับฟินแลนด์ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 นั้น ทั้งสองฝ่ายกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission for Industrial, Economic and Technological Cooperation) ในประเทศไทยและฟินแลนด์ ตามเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นสมควร โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ รวมแล้ว 5 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2529 (ค.ศ.1986)
- ครั้งที่ 2 ณ กรุงเฮลซิงกิ วันที่ 4 มิถุนายน 25334 (ค.ศ.1991)
- ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2536 (ค.ศ.1993)
- ครั้งที่ 4 ณ กรุงเฮลซิงกิ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2539 (ค.ศ.1996)
- ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 (ค.ศ.2002)
การแลกเปลี่ยนการเยือน
การเยือนฟินแลนด์ของฝ่ายไทย
1. การเยือนในระดับราชวงศ์
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ เยือนฟินแลนด์ เดือนมิถุนายน 2531 (ค.ศ.1988)
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ เยือนฟินแลนด์ ในฐานะ guest lecturer ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2533 (ค.ศ. 1990)
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนฟินแลนด์ (ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักร) ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2533 (ค.ศ.1990)
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ เยือนฟินแลนด์ในฐานะ guest lecturer ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2534 (ค.ศ. 1991 )
- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จ เยือนฟินแลนด์ (พร้อมกับการเสด็จ เยือนสวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์) ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2536 (ค.ศ. 1993)
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2540 (ค.ศ.1997)
- ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสวีเดนและฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2547 (ค.ศ.2004) (เสด็จเยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2547 เพื่อทรงเข้าร่วมประชุม IUTOX และทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Human Resource Development in Toxicology for Developing Countries : Asian Perspective" ที่เมือง Tempere)
2. การเยือนในระดับรัฐบาล
- พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2531 (ค.ศ. 1988)
- นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมนักธุรกิจ เยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2537 (ค.ศ. 1994)
- ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฟินแลนด์ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2541 (ค.ศ.1998)
- นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยือนฟินแลนด์ระหว่าง วันที่ 4-8 ตุลาคม 2544 (ค.ศ.2001) ตามคำเชิญของนาง Sinikka Monkare รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมฟินแลนด์
- นายกันตธีร์ ศุภมงคล ผู้แทนการค้าไทย เยือนสวีเดน ฟินแลนด์และเอสโตเนีย ระหว่างวันที่ 7-22 พฤษภาคม 2545 (ค.ศ.2002)
- นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี เยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2546 (ค.ศ.2003)
- นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เยือนฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2546 (ค.ศ.2003) และสวีเดน (วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2546)
- นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยือนเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2546 (ค.ศ.2003 )
- คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เดินทางไปศึกษา/ ดูงานที่ฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2546 (ค.ศ.2003) ในด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี และพบปะกับ FINPRO หน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของฟินแลนด์
- นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2548
- พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนฟินแลนด์เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2548 ตามคำเชิญของนาย Matti Vanhanen นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ ในระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Tarja Halonen ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์
- พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป ระดับผู้นำ ครั้งที่ 6 (ASEM 6) เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2549

การเยือนไทยของฝ่ายฟินแลนด์
- นาย Paavo Vayrynen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพินแลนด์เยือนไทย เดือนมีนาคม 2527 (ค.ศ. 1984)
- นาย Taisto Kalevi Sorsa รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เยือนไทย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2530 (ค.ศ. 1987)
- นาย Pertti Passio รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2534 (ค.ศ. 1991 )
- นาย Martti Ahtisaari ประธานาธิบดีฟินแลนด์ พร้อมนักธุรกิจเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2538 (ค.ศ. 1995)
- นาย Paavo Lipponen นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม
เอเชีย-ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2539 (ค.ศ. 1996) พร้อมด้วยนาง Tarja Kaarina Halonen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- นาย Ole Norrback รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศฟินแลนด์เยือนไทยระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2541 (ค.ศ.1998 ) เพื่อร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีประจำภูมิภาคของบรรษัท Valmet Corporation ที่แหลมฉบัง และหารือกับฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- นาย Kimmo Sasi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศฟินแลนด์เยือนไทย เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2543 (ค.ศ.2000) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฟินแลนด์เพื่อเข้าร่วมประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2543
- นาย Jari Vilen รัฐมนตรีดูแลด้านการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ พร้อมคณะภาคเอกชนฟินแลนด์ เยือนไทยระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2545 (ค.ศ. 2002) เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ไทย-ฟินแลนด์ (JC) ครั้งที่ 5 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฟินแลนด์ ร่วมกับ ดร.ประชา คุณะเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
- นาง Tarja Halonen ประธานาธิบดีฟินแลนด์ เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล
(guest of the government) ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2545 (ค.ศ.2002) และ เข้าพบหารือกับฯพณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี ฟินแลนด์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
- นางสาว Paula Lethomaki รัฐมนตรีดูแลด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนา กระทรวงการประเทศฟินแลนด์ พร้อมคณะภาคเอกชนฟินแลนด์ เยือนไทยระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2547 (ค.ศ. 2004) และเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้แทนการค้าไทย
- นาย Matti Vanhanen นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ แวะเยือนไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 (ค.ศ. 2004) ก่อนเดินทางไปร่วมการประชุมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 (ASEM 5) ที่เวียดนาม และในระหว่างแวะเยือนไทย ได้เข้าพบหารือกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- นาย Matti Vanhanen นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศนอร์ดิก (สวีเดนและนอร์เวย์) เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล (Working Visit) เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2548 (ค.ศ.2005) เพื่อประเมินสถานการณ์เหตุการณ์จากภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์ที่บริเวณ จังหวัดภาคใต้ของไทย และในระหว่างการเยือนไทย นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้งสามประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราช วโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล และได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือข้อราชการ ในวันที่ 16 มกราคม 2548 และยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยที่จ.ภูเก็ต ในวันที่ 17 มกราคม 2548
- นางสาว Paula Lethomaki รัฐมนตรีดูแลด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนา กระทรวงการประเทศฟินแลนด์ เยือนไทยเพือเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย ความร่วมมือในภูมิภาคเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2548 (ค.ศ.2005)
- นาย Martti Athisaari ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์คลื่นยักษ์ของฟินแลนด์ และอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ เยือนไทย ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2548(ค.ศ.2005)เพื่อประเมินสถานการณ์และรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ คลื่นยักษ์
- นาย Johannes Koskinen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฟินแลนด์ เยือนไทย ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2548 (ค.ศ.2005)เพื่อเข้าร่วม UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2548 (ค.ศ.2005)


_____________________________________

ที่มา:  กองยุโรป 2 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

  
 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.ย.) 2556(ม.ค.-ก.ย.)
ไทย - โลก          
มูลค่าการค้า 376,225.26 451,358.90 479,224.06 357,766.36 361,953.68
การส่งออก 193,298.14 222,579.16 229,236.13 172,056.49 172,139.76
การนำเข้า 182,927.12 228,779.74 249,987.93 185,709.88 189,813.92
ดุลการค้า 10,371.02 -6,200.58 -20,751.80 -13,653.39 -17,674.16
ไทย - ฟินแลนด์          
มูลค่าการค้า 682.76 779.67 688.61 520.21 475.42
การส่งออก 361.47 415.57 398.12 299.97 246.05
การนำเข้า 321.29 364.10 290.49 220.24 229.37
ดุลการค้า 40.19 51.47 107.62 79.73 16.68

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-ก.ย.)
2556
 (ม.ค.-ก.ย.)
   
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 107.7 104.3 140.0 95.3 71.9
2 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 26.1 55.7 32.8 26.2 29.7
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 21.4 24.5 20.7 19.0 21.2
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 15.3 34.4 38.1 30.8 16.7
5 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน 12.4 13.6 15.7 12.5 12.5
6 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ 5.6 13.1 16.5 11.6 8.9
7 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 27.1 15.1 24.5 19.9 8.1
8 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 15.5 22.1 5.3 3.9 6.2
9 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 8.1 12.9 8.7 7.2 5.2
10 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 7.9 4.7 2.3 1.6 4.5
รวม 10 รายการ 247.2 300.4 304.6 227.9 185.0
อื่นๆ 114.3 115.1 93.5 72.0 61.0
รวมทั้งสิ้น 361.5 415.6 398.1 300.0 246.0

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-พ.ย.)
2556
 (ม.ค.-พ.ย.)
   
1 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 31.5 50.5 30.9 28.5 41.8
2 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ 38.0 47.0 44.0 40.6 36.6
3 เคมีภัณฑ์ 27.1 36.7 32.3 29.9 28.4
4 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 57.4 70.1 32.2 29.1 27.5
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 41.6 31.7 37.2 33.8 24.9
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 32.8 18.4 28.0 24.7 15.3
7 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ - 0.2 0.1 0.1 13.6
8 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 13.1 18.7 8.1 7.7 10.3
9 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 8.1 9.2 10.4 9.6 9.4
10 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ 10.2 17.6 8.1 6.9 9.0
รวม 10 รายการ 259.6 300.2 231.4 210.7 216.7
อื่นๆ 61.7 63.9 59.1 53.4 58.4
รวมทั้งสิ้น 321.3 364.1 290.5 264.1 275.1

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

ชั้น 16 อัมรินทร์ทาวเวอร์ 500 ถ. เพลินจิต กทม. 10330 โทร. 02-256-9306 (-9) 
 
 เอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Lars Erik Backstrom

ที่ตั้งสถานเอกอัคคราชทูต

Embassy of Finland

16th Fl., Amarin Tower, 
500 Ploenchit Road,
Bangkok 10330

Tel: 0-2250-8801

Fax: 0-2250-8802

E-mail: sanomat.ban@formin.fi

Website: http://www.finland.or.th